Vespa Primavera Picnic

Vespa Primavera Picnic – Giới hạn sản xuất 300 xe. Vespa Picnic có giá bán 88 triệu đồng là phiên bản giới hạn 300 xe […]

Vespa Primavera Picnic
Vespa Primavera Picnic
88,000,000
Vespa Sprint ABS
Vespa Sprint ABS
78,000,000
Liberty S Black Series 125
Liberty S Black Series 125
58,500,000
Medley ABS 125
Medley ABS 125
75,500,000
Vespa GTS Racing Sixties 300
Vespa GTS Racing Sixties 300
135,000,000
Vespa GTS Racing Sixties 150
Vespa GTS Racing Sixties 150
120,000,000
Vespa Sprint Racing Sixties 150
Vespa Sprint Racing Sixties 150
94,900,000
Vespa Primavera ABS
Vespa Primavera ABS
76,500,000
Vespa Primavera S Special
Vespa Primavera S Special
78,000,000
Vespa Primavera S
Vespa Primavera S
78,000,000