Banner danh muc tin tuc

Bảng giá xe vespa 2016

BẢNG GIÁ XE VESPA/ PIAGGIO (NĂM 2015)

(cập nhật ngày 27/06/2015)

 

STT Tên xe Loại động cơ Gía hãng Năm sản xuất Nguồn gốc
Xe Vespa
18 Vespa 946 Emporio Armani 125cc 400.000 2015 Italy
17 Vespa Sprint 3V ie 2015 150cc 86.500.000 2015 Việt Nam
16 Vespa GTS Super 3V ie 2015 150cc 96.600.000 2015 Việt Nam
15 Vespa 946 Bellissima 125cc 365.000.000 2014 Italy
14 Vespa 946 125cc 340.000.000 2014 Italy
13 Vespa Sprint 3V ie( Phiên bản đặc biệt) 125cc 72.800.000 2014 Việt Nam
12 Vespa Sprint 3V ie 125cc 71.800.000 2014 Việt Nam
150cc 85.350.000
11 Vespa Primavera 3V ie( Phiên bản đặc biệt) 125cc 69.800.000 2014 Việt Nam
10 Vespa Primavera 3V ie 125cc 68.800.000 2014 Việt Nam
9 Vespa LT 3V ie 125cc 63.900.000 2013 Việt Nam
8 Vespa PX 125cc 122.800.000 2013 Italy
7 Vespa GTS Super 3V ie 125cc 79.800.000 2014 Việt Nam
6 Vespa LX 3V ie(Phiên bản đặc biệt Bicolor) 125cc 67.500.000 2013 Việt Nam
5 Vespa LX 3V ie(Phiên bản đặc biệt) 125cc 66.900.00 2013 Việt Nam
4 Vespa LX 3V ie 125cc 66.900.000 2013 Việt Nam
150cc 80.700.000
3 Vespa S 3V ie(Phiên bản đặc biệt) 125cc 69.700.000 2013 Việt Nam
2 Vespa S 3V ie 125cc 69.700.000 2013 Việt Nam
150cc 82.200.000
1 Vespa LXV 3V ie 125cc 73.900.000 2013 Việt Nam
Xe Piaggio
11 Piaggio Liberty ABS 125cc 55.500.000 2015 Việt Nam
10 Piaggio Liberty S ABS 125cc 56.500.000 2015 Việt Nam
9 Piaggio Liberty Go Pro  125cc 58.500.000 2015 Việt Nam
8 Piaggio Fly 3V ie 125cc 41.900.000 2014 Việt Nam
7 Piaggio Liberty Italia 125cc 57.500.000 2014 Việt Nam
6 Piaggio Liberty Restyling 3V ie 125cc 57.500.000 2014 Việt Nam
5 Piaggio Liberty S Restyling 3V ie 125cc 58.500.000 2014 Việt Nam
4 Piaggio Liberty 3V ie 125cc 57.500.000 2013 Việt Nam
3 Piaggio Fly ie 125cc 41.900.000 2012 Việt Nam
150cc 50.500.000
2 Piaggio Zip 100cc 30.900.000 2013 Việt Nam
1 Piaggio Beverly 125cc 147.300.000 2011 Italy

Mọi chi thiết xin liên hệ 093 222 04 99