Vespa Primavera Picnic

Vespa PicNic có giá bán 88 triệu đồng không phải là mẫu xe mới của hãng xe Ý mà đây là phiên bản giới hạn […]

Vespa Primavera Picnic
Vespa Primavera Picnic
88,000,000
Vespa Sprint ABS
Vespa Sprint ABS
77,500,000
Vespa GTS Racing Sixties 300
Vespa GTS Racing Sixties 300
135,000,000
Vespa GTS Racing Sixties 150
Vespa GTS Racing Sixties 150
120,000,000
Vespa Sprint Racing Sixties 150
Vespa Sprint Racing Sixties 150
94,900,000
Vespa Primavera ABS
Vespa Primavera ABS
76,500,000
Vespa Primavera S Special
Vespa Primavera S Special
76,500,000
Vespa Primavera S
Vespa Primavera S
76,500,000
Vespa Primavera RED
Vespa Primavera RED
82,500,000
Vespa Sprint S
Vespa Sprint S
77,500,000