Sản Phẩm

Danh sách sản phẩm các dòng xe Vespa Piaggio mới nhất 2020

Piaggio Medley SE 150

Piaggio Medley SE 150

Giá tham khảo 98,900,000
Vespa GTS 75th SE 300

Vespa GTS 75th SE 300

Giá tham khảo 179,000,000
Vespa Primavera Picnic

Vespa Primavera Picnic

Giá tham khảo 88,000,000
Vespa Sprint ABS

Vespa Sprint ABS

Giá tham khảo 77,400,000
Liberty S Black Series 125

Liberty S Black Series 125

Giá tham khảo 58,500,000
Medley ABS 125

Medley ABS 125

Giá tham khảo 73,600,000
Vespa GTS Racing Sixties 300

Vespa GTS Racing Sixties 300

Giá tham khảo 135,000,000
Vespa GTS Racing Sixties 150

Vespa GTS Racing Sixties 150

Giá tham khảo 120,000,000
Vespa Sprint Racing Sixties 150

Vespa Sprint Racing Sixties 150

Giá tham khảo 94,900,000
Vespa Primavera ABS

Vespa Primavera ABS

Giá tham khảo 74,500,000
Vespa Primavera S Special

Vespa Primavera S Special

Giá tham khảo 78,000,000
Vespa Primavera S

Vespa Primavera S

Giá tham khảo 77,800,000
Vespa Primavera RED

Vespa Primavera RED

Giá tham khảo 813,000,000
Vespa Sprint S

Vespa Sprint S

Giá tham khảo 79,800,000
Vespa Sprint S 150

Vespa Sprint S 150

Giá tham khảo 94,300,000
Vespa GTS 125 Super

Vespa GTS 125 Super

Giá tham khảo 92,600,000
Vespa GTS 150

Vespa GTS 150

Giá tham khảo 115,400,000
Vespa GTS 300 Super Sport

Vespa GTS 300 Super Sport

Giá tham khảo 129,000,000
Vespa GTV 300 HPE

Vespa GTV 300 HPE

Giá tham khảo 139,400,000
Vespa GTS Touring

Vespa GTS Touring

Giá tham khảo 131,000,000
Vespa GTS 300 Super Tech

Vespa GTS 300 Super Tech

Giá tham khảo 155,400,000
Liberty S SE

Liberty S SE

Giá tham khảo 58,500,000
Liberty ONE

Liberty ONE

Giá tham khảo 48,300,000
Vespa 946 Emporio Armani

Vespa 946 Emporio Armani

Giá tham khảo 405,000,000
Liberty S ABS

Liberty S ABS

Giá tham khảo 57,700,000
Liberty ABS 125

Liberty ABS 125

Giá tham khảo 56,500,000
Piaggio ZIP

Piaggio ZIP

Giá tham khảo 35,350,000
Medley S ABS 125

Medley S ABS 125

Giá tham khảo 79,000,000
MEDLEY S ABS 150

MEDLEY S ABS 150

Giá tham khảo 95,300,000